Opplæringskontoret design og håndverk ble opprettet 1.juni 2000. I 2009 ble Vestfold slått sammen med Telemark.

ODH dekker i dag tre fag:

  • Frisørfaget
  • Blomsterdekoratør
  • Profileringsfaget

Vi har ca. 85 medlemsbedrifter fordelt på to fylker, og 50 lærlinger registrert i vårt system.
Målet er kvalitetssikring av opplæringen, tilrettelegging for å forbedre opplæringen i bedriften. Vi skal være en støttespiller for opplæringsarbeid hos medlemmene, og bidra og markedsføre slik at ungdom søker akkurat disse fagene.
Vi skriver intensjonsavtaler med gode elever som trenger læreplass.

Ta kontakt, vi hjelper til med å finne løsninger, og ideer både for lærlingen og bedriften!

Siv Kikut TveitenDaglig leder
Frisør – Telemark og Vestfold

Janet KjønnerødFagansvarlig
Blomsterdekoratør -Telemark Vestfold

Trine OterholtFagansvarlig
Konsulent – Telemark Vestfold

Besøksadresse: Rødmyrlia 9, 3735 SKIEN