Velkommen til opplæringskontoret for design og håndverk

Opplæringskontoret for design og håndverk er en felles plattform for frisørfaget, blomsterdekoratør og profileringsfaget i Telemark og Vestfold.

Vi er bindeleddet mellom lærlinger og lærebedrifter under læretiden. Vi er opptatt av å rekruttere elever til å velge akkurat disse fagene, kvalitetssikre opplæringen, bidra til at både lærlingen og bedriften har et godt samarbeid og være gode støttespillere under hele løpet.

Vi bidrar med dette:

  • Formidling og rekruttering av lærlinger til bedrift
  • Godkjenning av lærebedrift og faglige ledere
  • Utarbeider interne opplæringsplaner
  • Vurdering og oppfølgning av lærling og bedrift
  • Kvalitetssikring av opplæring og opplæringsløp
  • Informasjon om lovverk og forskrifter
  • Veileder bedrift, søkere til læreplass og praksiskandidater
  • Organisere opplæring for lærlinger – lærekandidater med særskilte behov

ODH ble opprettet 1. juni 2000. I 2009 ble Vestfold slått sammen med Telemark.

Vi er nå ca. 100 medlemsbedrifter, og har ca. 50 lærlinger fordelt på blomsterdekoratør, profilering og frisørfag.

ODH består i dag av daglig leder og fagansvarlig for frisørfaget Siv Kikut Tveiten, fagansvarlig for blomsterdekoratørfaget Janet Kjønnerød og Trine Oterholt som konsulent.

I tillegg har vi en fagkonsulent, Helene Bocerup Nesset, som er med på felles samlinger for frisørlærlingene, og er lidenskapelig glad i faget sitt.