Avlyser arrangement

Ut fra en samlet vurdering av risikoen for smittespredning ved å samle over 1000 mennesker i Ibsenhuset for utdeling av fag- og svennebrev fredag 13. mars, har Vestfold og Telemark fylkeskommune besluttet å avlyse arrangementet.

Vestfold og Telemark fylkeskommune følger nasjonale råd og retningslinjer og vil vurdere alle større arrangementer og møter i tiden fremover. Dette for å redusere risikoen for spredning av koronaviruset.

Folkehelsa anbefaler nå å avlyse eller utsette alle arrangementer med mer enn 500 deltagere, står det å lese på FHIs nettsider. FHI påpeker også at for alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltagere anbefales risikovurdering før gjennomføring.

Vestfold og Telemark fylkeskommune beklager at man ser seg nødt til å avlyse arrangementet. Vi gratulerer alle med fag-, svenne- og kommpetansebrev! Disse blir oversendt den enkelte på et senere tidspunkt.

Onsdag 11. mars gikk det ut SMS til alle som bestod fag, svenne- og kompetanseprøver i 2019.

https://www.vtfk.no/aktuelt/avlysning-av-arrangement/