Skip to content

En ny hverdag

En vanskelig tid

Det er en vanskelig tid frisørbransjen opplever i disse tider, og nå-situasjonen er krevende. Lockdown den 12. mars skapte frustrasjon og uro blant både eiere, ansatte og kunder. Vi tror ikke det var mange salonger som ikke har vært inne på tanken at nå skulle det tapes mye penger, og at mange ville bli arbeidsledig. Frustrasjonen har vært og er fortsatt stor. Det uteble pengestøtte fra krisepakken som ble opprettet for tapte inntekter og faste kostnader. 1. årslærlinger fikk ikke dagpenger, og ja, det var… og er endel forvirrende og krevende elementer, men situasjoner har forandret seg, og det virker som om ting går seg til!  Blomsterbransjen har ikke blitt berørt i samme skala, men utfordringer har ikke uteblitt her heller. En vanskelig situasjon for oss alle.

En ny hverdag

Hverdagen er blitt litt anneledes. Myndighetenes restriksjoner og nye måter å jobbe på står sentralt. Vi vet både ansatte og kunder er takknemlige for at salonger og butikker begynner å fungere så smått igjen;) Vi krysser fingre for så fulle lister som mulig etter retningslinjer som er gitt!

Vi håper alle våre lærlinger i større eller midre grad kommer fort tilbake i arbeid.

Når det er sagt, vil vi få takke for tålmodighet og forståelse i denne tiden! Vi har hatt mange fine samtaler med bedriftseiere, faglige ledere og lærlinger, som har vist forståelse for tiden vi har vært og er i, og dere har alle vist en fantastisk dugnadsånd! Alle viser stor forståelse for myndighetenes krav og restriksjoner. Og alle er nå klare for å sette en ny kurs, i en ny hverdag.

Oppfølging av lærlinger

I denne perioden har det blitt avlyst endel arrangementer. Fag,- og svennebrevutdelingen i Ibsenhuset, Telemark og Vestfold mesterskapet, treningskvelder og samlinger, for å nevne noen. Men vi velger å se positivt på dette, og er mer enn klare for å sette ekstra fokus på disse arrangementene når situasjonen tillater det! Opplæringskontoret har gjort sitt beste ved å bistå alle lærlinger så godt det har latt seg gjøre, med å blant annet sysselsette dem med arbeidsoppgaver. Det har vært innleveringer av praktiske og teoretiske oppgaver som på best mulig måte har vært tilrettelagt hvor i læreløpet lærlingene er. Vi har hatt en innleveringsprosent på over 90%, noe som sier oss at vi har noen motiverte og engasjerte lærlinger tross permitteringer og en vanskelig tid;) I tillegg har vi bistått med veiledning av søknader om dagpenger og vært en god støttespiller når ting har buttet litt imot! Vi er skjønt enige om at våre lærlinger er en fin og god flokk med fremtidige fagarbeidere!
Opplæringskontoret vil fortsette arbeidet med lærlinger og elever i tiden fremover. Vi gleder oss!

Bildekonkurranse 2020

Det er spesielt en ting som har vært utrolig motiverende å jobbe med de siste ukene, nemlig den årlige fotokonkurransen som arrangeres for alle medlemsbedrifters lærlinger i Norge! Dette er en konkurranse for lærlinger hvor både blomsterfaget og frisørfaget var representert. ODH inviterte også elever ved frisørlinjene i Vestfold og Telemark til å bli med. I år var tema Bryllup-Bohem for blomsterdekoratørfaget, og Bryllup for frisørfaget. Vi har fått inn såååå mange kreative og profesjonelle besvarelser! Det var en vanskelig oppgave å kåre en vinner i de forskjellige nivåene.

 

Her er vinnerbildene fra våre elever og lærlinger!

 

Frisørelever

Frisørlærlinger

Blomsterelever

Blomsterlærlinger

 

Det vil kanskje være noe usikkerhet rundt gjenåpningen frisørsalongene og samfunnet generelt, men vi må være trygge på at de nasjonale føringene er grundig overveid. De tar både hensyn til deg som skal tilbake på jobb, og kunden som skal fikse sveisen, samtidig som smittevernet ivaretas.

Vi ønsker dere alle lykke til med gjenåpningen! Sammen klarer vi dette, og alt blir bra igjen;)

I tillegg vil vi få takke NFVB og NHO for god oppfølging og innsats i denne vanskelige og utfordrende tiden vi er i! Her er det lagt ned mange timer for at frisørfaget skal komme godt ut av utfordringene bransjen er gjennom. Forhandlinger, lover og regler, veiledning og kursing, samt god kommunikasjon ut til bransjen!

Vi krysser fingrene for alle våre fag!

Hilsen oss i Opplæringskontoret Design og Håndverk

Tilbake til toppen